dijous, 30 de juny de 2011

Bones pràctiques educatives

Marifé Arroyo
La introducció de les TIC en l’àmbit de l’ensenyament no és sols una previsió de futur, és una realitat. Minoritària, potser, però real. En molts casos, els usos d’aplicacions digitals, des d’un simple PowerPoint fins a un llibre digital o una PDI, conviuen amb pràctiques més tradicionals amb pissarra verda i guix. ¿Quin sentit té que el món de l’ensenyament, en tots els nivells educatius, no es beneficie de les innovacions que s'han incorporat en tots els àmbits i que cada dia esdevenen menys innovació i són més quotidianitat? Fem un pas cap avant amb unes bones pràctiques, com l'exemple de la mestra de La mestra, Marifé Arroyo.


Heus ací una de les possibilitats d’adaptació d’una activitat acadèmica tradicional, la presentació d’un llibre i la realització d’un resum de la conferència per part dels assistents (una activitat poc engrescadora, si més no), a una altra de digital. Vegem-ne com se'n pot plantejar una d'alternativa més creativa i més motivadora amb un suport digital i amb propostes didàctiques que demanen l'ús d'aplicacions digitals. Un exemple modest, no obstant això.

 • Títol: “La mestra: una vida de bones pràctiques educatives”
 • URL: http://www.youtube.com/watch?v=TfT-viZgCS8
 • Descripció del vídeo. Aquest vídeo arreplega la primera part de la presentació del llibre La mestra (Edicions 3i4, 1995 i Ed. Bromera, 2010), de l’escriptor valencià Víctor Gómez Labrado, realitzada a la Universitat d’Alacant i adreçada, especialment, a l’alumnat de la Facultat d’Educació.
 • Autor de la presentació, de l'edició del vídeo i de l'elaboració de la proposta didàctica: Josep M. Escolano i López
 • Inconvenients i avantatges de l’ús didàctic del vídeo:
Inconvenients
 1.  No és el text complet de la presentació.
 2. El format de “presentació de llibre” en una sala d’actes d’una universitat ofereix un escenari molt poc variat, estàtic.
 3. El so ambiental és discretament acceptable; la qualitat de la veu no és, probablement, la desitjada per a una audició excel·lent.
Avantatges
 1.  Es tracta d’una producció oral enregistrada d’una interacció comunicativa real.
 2. El format del gènere textual oral es pot encabir sota l’epígraf de minidocumental i compta amb la presència i les paraules de l'autor del llibre.
 3. El vídeo és un recurs didàctic que ens permet fer-ne un ús asincrònic per als alumnes que no han assistit a l’acte. 
 4. Com a recurs didàctic, l’enregistrament de la presentació ens permet fer-ne una explotació didàctica interactiva.
Propostes didàctiques
 a.      Abans de llegir el llibre
                                                                  i.      Cerqueu informació sobre l’autor de La mestra, Víctor Gómez Labrado, i feu-ne un perfil biogràfic.
                                                                      ii.      Cerqueu informació sobre la protagonista d’aquesta novel·la, Marifé Arroyo, i feu-ne una fitxa descriptiva.
                                                              iii.      Llegiu l’enllaç del fragment del llibre i proveu de situar-lo de forma justificada en la cronologia de la novel·la.
b.      Després de llegir el llibre
                                                                      i.      Llegiu en els enllaços les entrevistes realitzades a Marifé Arroyo i redacteu 10 preguntes que vosaltres li faríeu. Li les podeu enviar per correu electrònic a...
                                                                         ii.      Redacteu les preguntes que faríeu a l’autor del llibre sobre aspectes del contingut de la novel·la (o de la manera d’escriure-la) que us agradaria conéixer. Li podeu enviar les preguntes per correu electrònic a l’adreça de l’editorial Bromera.
                                                                        iii.      Per parelles, elaboreu una presentació digital (en Impress, PowerPoint, Photopeach, Picasa o en qualsevol altre format) amb un contingut representatiu de la novel·la (Barx, Gandia, València, Marifé, els alumnes, etc.). L’objectiu és que en feu una presentació oral a classe de 10‘ per als vostres companys amb el suport d’aquest material.

Enllaços amb informació sobre el llibre La mestra, de Víctor Gómez Labrado

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada